خدمات

خدمات

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

درخواست تهیه سایر منابع اطلاعاتی

درخواست تهیه سایر منابع اطلاعاتی

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

درخواست تهیه مقاله از civilica

درخواست تهیه مقاله از civilica

 

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

درخواست تهیه مقاله از paperquest

درخواست تهیه مقاله از paperquest

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

معرفی برخی از پایگاه های اطلاعاتی لاتین

« معرفی برخی از پایگاه های اطلاعاتی لاتین »
 ScienceDirect (www.sciencedirect.com)

سرویس اطلاعات الکترونیکی برای دسترسی به مجلات تمام متن از انتشارات Elsevier است. عنوان Elsevier برگرفته از نام لوئیس الزویر (Lowy’s Elsevier) و یکی از اولین

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

معرفی برخی از پایگاه‏های اطلاعاتی فارسی

« معرفی برخی از پایگاه ‏های اطلاعاتی فارسی »
پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)

این پایگاه اطلاعاتی در سال ۱۳۸۳ توسط جهاد دانشگاهی با هدف فراهم‌آوری و ارائه اطلاعات و خدمات علمی راه‌اندازی شد. این پایگاه یک