لینک های مفید | کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی ایران

لینک های مفید

لینک های مفید

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

جستجوی ثبت اختراع

لینک‌های مفید جستجوی ثبت اختراع سازمان جهانی مالکیت فکری

WIPO

سازمان های ملی ثبت اختراع

Canadian Patent

European Patent Office (EPO)

Japan Patent Office (JPO)

Korean Intellectual Property Office (KIPO),

State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

منابع الکترونیکی رایگان

لینک‌های مفید منابع الکترونیکی رایگان Free Fulltext Sites Free E-Books

    Directory of Open Access Journals
    Electronic Library of Mathematics
    Free Electronic EDUJS Journals
    Free Journals Covered in the ISI Citation Databases

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

دانشگاه‌های وزارت علوم