جستجوی ثبت اختراعلینک‌های مفید

جستجوی ثبت اختراع

سازمان جهانی مالکیت فکری

WIPO

سازمان های ملی ثبت اختراع

Canadian Patent

European Patent Office (EPO)

Japan Patent Office (JPO)

Korean Intellectual Property Office (KIPO),

State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO)

United States Patent and Trademark Office (USPTO)

بانک های دانلود ثبت اختراعات – رایگان

US Patent & European Patent

US Patent -> Enter numbers and download in PDF

www.google.com/patents

بانک های اطلاعاتی – هزینه ای

Orbit/QPat

Scopus

Derwent World Patents Index (DWPI)

لیست محصولات مبتنی بر پتنت Clarivate

سازمان‌های پشتیبان و حامی مخترعین داخلی

بنیاد ملی نخبگان
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
صندوق حمایت از پژوهشگران و ف%

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.